Electro Jorpa

Automatitzacions

Electro Jorpa S.L. realitza tot tipus d'automatitzacions per a:
1. Maquinària industrial:

  • Línies de crom dur
  • Maquinària de talls automàtics
  • Maquinària de fer corda
  • Maquinària de rentat de bidons
  • Etc.

2. Vàlvules per a aplicacions especials, ja sigui amb lògica de relé o amb autòmats programables:

  • Vàlvules en Centrals Hidràuliques
  • Vàlvules de regadiu

Els quadres són elaborats i comprovats en el taller de Electro Jorpa, S.L. i posteriorment instal·lats en l'obra, fent la posada en marxa i les proves exigides pel client.

Quadre d\'automatització per a maquinària de rentar contenido
Quadre d\'automatisme
Esquema de maniobra d\'automatització
Automatització de vàlvules especials
Esquema de maniobra d\'automatització
Quadre de vàlvula de papallona per a Central Hidràulica
Quadre per a vàlvules esfèriques de protecció de turbines