Electro Jorpa Climatització

Aire condicionat

AIRE CONDICIONAT (Bomba fred i/o calor):

Electro Jorpa S.L. subministra i instal·la tot tipus de Màquines d'Aire condicionat tant d'intercanvi de gas/aire o de gas/aigua o aigua/aire (sistema valgut per produir ACS – Aigua calenta Sanitària – a més d'Aire condicionat).

Rígids de fibra de vidre

Aquests conductes es realitzen manualment i a mesura segons els càlculs realitzats per a l'òptima instal·lació, dimensionantlos segons cabal i velocitat de l'aire que ha de fluir, per evitar que el flux de l'aire es percebi acústicament en l'estada.


Rígid d'acer galvanitzat

Aquest sistema de conductes rígids d'acer galvanitzat és idoni per a grans potències.


Flexibles i aïllats

Aquests conductes són extensibles i tenen una dimensions predeterminades. Són més econòmics i fàcils d'instal·lar.